HOME   DIRECTORY   ACTIVITIES   PROPOSE ACTIVITY   APPLY   FOR VISITORS   ONLINE TALKS   OUTREACH 
KITP Program: Recent Progress in the Experimental and Theoretical search for Pair-Density-Wave Order
(May 9-20, 2022)
Coordinators: Eduardo Fradkin, Steven Kivelson, Vidya Madhavan, and John Tranquada

 Overview
 This Week
 Next Week
 Online Talks
 ...newest
 PodcastXML
 ...help?
 Participants
 ...by date >
 ...today

 
KITP
 Home
 This Week
 Next Week
 Directory
 All Talks
 FewBody22
 GWaves22
 Information

This information may be incomplete due to visits not yet confirmed.

NameRoomPhoneEmailArriveDepart
Berg, Erez (Weizmann Inst.)1226 9-May-2213-May-22
Cavalleri, Andrea (MPI-SDM)1228 9-May-2213-May-22
Han, Zhaoyu (Stanford)2301 9-May-2213-May-22
Kim, Eun Ah (Cornell)1506-6356 9-May-2213-May-22
Phillips, Philip (Univ. of Illinois)2325 9-May-2213-May-22
Setty, Chandan (Rice)1226 9-May-2213-May-22
Xu, Yiming (APS)1228 9-May-2213-May-22
Abbamonte, Peter (Univ. of Illinois)122616-May-2220-May-22
Chaudhary, Gaurav (Cambridge)2328 9-May-2220-May-22
Chubukov, Andrey (Minnesota)1506-6356 9-May-2220-May-22
Davis, Seamus (Oxford / Cork / Corn..)2307 9-May-2220-May-22
Devereaux, Thomas (Stanford)2003 9-May-2220-May-22
Dong, Zhiyu (Caltech)2301 9-May-2220-May-22
Fanfarillo, Laura (ISC-CNR)2307 9-May-2220-May-22
Fernandes, Rafael (Minnesota)122616-May-2220-May-22
Fradkin, Eduardo (Univ. of Illinois)2313 9-May-2220-May-22
Fu, Liang (MIT)122416-May-2220-May-22
Granath, Mats (Univ. of Gothenburg)2311 9-May-2220-May-22
Gross, David (KITP)1219-7337gross 9-May-2220-May-22
Hirschfeld, Peter (Florida)2311 9-May-2220-May-22
Huang, Edwin (Notre Dame)2325 9-May-2220-May-22
Jiang, Hong Chen (SLAC/Stanford)2111 9-May-2220-May-22
Kivelson, Steve (Stanford)2313 9-May-2220-May-22
Levitov, Leonid (MIT)122411-May-2220-May-22
Luo, Zhu-Xi (Harvard)2407-6326 9-May-2220-May-22
Madhavan, Vidya (Univ. of Illinois)122816-May-2220-May-22
Mai, Peizhi (UIUC)2323 9-May-2220-May-22
Murthy, Chaitanya (Stanford)2321 9-May-2220-May-22
Nie, Laimei (Purdue)2328 9-May-2220-May-22
Orgad, Dror (Hebrew Univ.)2003 9-May-2220-May-22
Popovic, Dragana (Florida State)2327 7-May-2220-May-22
Seifert, Urban (KITP)2113-6352 9-May-2220-May-22
Sun, Kai (Michigan)122816-May-2220-May-22
Tranquada, John (BNL)2323 9-May-2220-May-22
Tsvelik, Alexei (BNL)2330 9-May-2220-May-22
Wang, Shuqiu (Oxford)2111 9-May-2220-May-22
Wang, Ziqiang (Boston College)1222 9-May-2220-May-22
Yang, Kun (Florida State)1222 9-May-2220-May-22
Yu, Yue (Stanford)2301 9-May-2220-May-22
Zhang, Yahui (Johns Hopkins)232516-May-2220-May-22
Radzihovsky, Leo (CU Boulder)2327 7-May-2222-May-22